Danh Mục Hàng
Your Cart

Đăng Nhập CTV - AFFILIATE

Bông Hoa Nhỏ Tuyển dụng CTV và tìm đại lý hợp tác cùng phát triển và hoàn toàn miễn phí, cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại cao nhất lên đến 30 phần trăm.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.